Returer

Ångerrätt/Öppet köp/Returer

Enligt distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att du har tagit emot varorna. Du har rätt att öppna leveranskartongen och undersöka varan i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd eller inte. Om varan hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt och den inte är i oförändrat skick, förbehåller sig godnattpuss rätten att göra värdeminskningsavdrag på belopp som skall återbetalas.

Alla eventuella tillbehör, som exempelvis bruksanvisning, ska finnas med vid returen.

Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka hela eller delar av din beställning så återbetalar vi det belopp du har betalat, exklusive avgift för betalsätt och fraktkostnader samt en hanteringsavgift på 79:- (*hanteringsavgiften bidrar mot kostnaderna som uppstår i samband med plock och pack samt återinventering av din order).

När du som kund ångrar ett köp ska du stå för returfrakten.

Ångerrätt samt Öppet köp gäller inte för specialbeställda varor som har tillverkats enligt kundens anvisning, eller som på annat sätt fått en personlig prägel.

Vid returer ansvarar du för varan tills dess att den når oss, dvs. under transporten. Så snart som möjligt efter att vi har mottagit den returnerade varan, återbetalar vi dig varuvärdet (exklusive avgift för betalsätt, fraktkostnader samt en hanteringsavgift på 79:-*).

Du måste meddela hej@godnattpuss.se innan du skickar tillbaka varor. Meddelandet ska innehålla uppgift om ordernummer, namn på vara, samt ditt namn och telefonnummer.

Om din retur gäller någon form av reklamation och vi godkänner reklamationen så återbetalar vi även fraktkostnaden till dig.

Vi löser inte ut varor som returneras mot postförskott eller efterkrav.

Konsumentens rätt till hjälp

Du har som konsument alltid rätt att vända dig direkt till Godnattpuss för att få information om reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör ditt köp eller din beställning. Se även mer information om din rätt, inklusive att få en tvist prövad utanför domstol, som konsument på www.ko.se. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (”ARN”) rekommendationer.

Lagstadgad reklamationsrätt

Du som konsument har alltid rätt att reklamera ett fel till oss oavsett om det är dolt eller synligt. Din lagliga rätt att reklamera gäller i 3 år från inköpet. Fel på artikeln skall reklameras inom ”skälig tid” från det att felet upptäcktes.

Godnattpuss följer Konsumentköplagen och Distanshandelslagen.
På www.konsumentverket.se kan du läsa mer om vad som gäller för dig som konsument när du handlar på internet.